Rozdiel medzi
webstránkou a webaplikáciou

18.02.2020

Používame tieto pojmy aby sme v rámci biznisu rozlišovali webové stránky, slúžiace hlavne ako prezentácia či zdroj informácií o konkrétnej firme, jednotlivcovi či projekte. Zahŕňame tu i eshopy i keď tie sú na rozdiel od jednoduchých prezentačných stránok oveľa zložitejšie.


Pojmom webaplikácia my vo firme označujeme nejaký informačný systém, alebo skutočne zložitú webstránku, prípadne i aplikáciu, ktorá sa neinštaluje ale beží v rámci internetového prehliadača. Niekedy môže webaplikácia pôsobiť iba ako obyčajná stránka, no ukrýva v sebe množstvo funkcionalít dostupných až po prihlásení sa.


Uvediem príklad. Ste zubár. Máte webstránku o sebe a svojej ordinácií. Vaši klienti na nej nájdu všetky podstatné informácie, teda to čo robíte, kontakty, nejaké fotky a pod. Máte tam zároveň sekciu s online objednaním. Taktiež je tam sekcia pre prihlásenie sa administrátora. Až sa prihlásite, otvorí sa Vám v podstate ďalšia komplexná časť „webu“. Máte tam rôzne moduly ako Správa zákazníkov, Online objednávky, Marketing atď. Taktiež to môže byť celé prepojené s nejakým ďalším systémom. Toto už označujeme pojmom webaplikácia. Webaplikácia môže predstavovať i komplexný informačný systém dostupný cez webový prehliadač. Napr. Dochádzkový systém. Po načítaní Vašej domény v prehliadači je dostupné len okno pre prihlásenie sa. Až sa používateľ prihlási, následne má dostupné všetky funkcionality.


Netvrdím, že ide o nejaké štandardizované pojmy, no ako som písal vyššie, uľahčuje nám komunikáciu so zákazníkom i nám vo firme medzi sebou.


Čiže pre zosumarizovanie, webstránka - bežný jednoduchý web, webaplikácia – zložitý, komplexný web s množstvom funkcionalít.